شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دوره های آتی

گزارش دوره

دوره کارآموزی یخ و برف پیشرفته(آقایان)

تاریخ : 1394/04/02-05 به مدت : 4 روز

مدرس : آقای عباس علی نژاد

کمیته برگزار کننده : آموزش

شرح دوره

کمیته آموزش باشگاه کوهنوردی داها در راستای ارتقاء مهارتهای علمی وعملی اعضا و سایر همنوردان ،دوره آموزشی یخ و برف پیشرفته- ویژه آقایان را در تاریخ  05-94/04/02 برگزار نمود . این دوره آموزشی  با حضور 6 نفر از کاراموزان طی چهار  روز در استان تهران-منطقه حسن در برگزار گردید و سرفصل های آموزشی شامل  :نگهداری ابزارها ، ابزار شناسی پیشرفته ( کلنگ ، تبر یخ ، کرامپون ، کلاه کاسک ، ابزار های صعود ، ابزار های فرود  و ... ) ، گره های پیشرفته ، صعود و فرود با کرامپون ، فرود و صعود با ابزار در شیبهای تند ، حمایتها ، ترمز ها در سقوط ناگانی با و بدون کلنگ ، کارکاههای حمایت و فرود ( قارچ برفی ، وای شکل ، لنگر برف ، تی شکل و ... ) ، ایمنی کارگاه ها ، فرود با طناب و بدون کمک ابزار در شیب های کم ، فورد با ابزار و به کمک گره های پشتیبان فرود ، هم طنابی در یخچال ، عبور از تله ها و شکافهای برفی ، کارگاههای قابل بازگشت ، بالاکشی بار یا مصدوم ، صعود کرده ای ، صعود برفچال و بهمن شناسی . و بسیاری موارد دیگر  ... از سوی اساتید آموزش داه و تمرین شد . 

کلاس کارآموزی یخ و برف پیشرفته  پلی است میان  دنیای کوهنورد عادی کوهنوردی فنی ، با بهره گیری  مناسب از فنونی که در این کلاس آموزش داده میشود میتوان پای به دنیای کوهنوردی جدی گذارد  گذراندن کارآموزی یخ و برف مقدماتی پیش نیاز دوره فوق میباشد .

اسامی شرکت کنندگان: 

آقایان: حجت شجاعی،هادی مستانی،حمیدرضا رمضانپور،سید غلامرضا موسوی،حامد کریمی،علی فلاح تفتی