شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دوره های آتی

گزارش دوره

کارآموزی سنگ نوردی پیشرفته -آقایان

تاریخ : 1393/06/10-13 به مدت : 4 روز

مدرس : آقای حسین عباس نژاد

کمیته برگزار کننده : آموزش

شرح دوره

کمیته آموزش باشگاه کوهنوردی داها در راستای ارتقاء مهارتهای علمی وعملی اعضا و سایر همنوردان ،دوره آموزشی سنگ نوردی پیشرفته  - ویژه آقایان را در تاریخ  13-93/06/10 برگزار نمود . این دوره آموزشی  با حضور 5 نفر از کاراموزان طی سه روز در منطقه بند یخچال دراستان تهران برگزار گردید و سرفصل های آموزشی شامل  :مروری بر کارآموزی سنگنوردی مقدماتی شامل  برپایی کارگاه ها ، انواع حمایت ها ، فرود و صعود ها  ، آموزش های جدید شامل  ابزارشناسی  پیشرقته ، ، کار با رکاب و صعودهای مصنوعی،  صعود کرده ای طبیعی  بهمراه ابزار گزاری (شفت ، فرند ، هگزان ، رول و ...  ) ، انواع صعود میمونی (با یومار و پروسیک و ...) و انواع فرود ، اجرای کارگاههای حمایت از پائین و بالا  ، ایستاتیک و دینامیک   انواع سیستم های بالاکشی با ابزار و قرقره (موفلاژ، فلاشن زوگ )  و حمل مجروح  از ارتفاعات  دیواره  به پائین  ،  و بسیاری موارد دیگر  ... از سوی اساتید آموزش داه و تمرین شد .  گذراندن کارآموزی سنگ مقدماتی پیش نیاز دوره فوق میباشد .

شرکت کنندگان :1- هادی مستانی 2- احمد فلاح 3- عماد آرام نژاد 4- حمید رمضان پور 5- افشین اسماعیل پور