شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

کارگاه آموزشی عملیات فنی / یکم شهریور

1394/06/02
کارگاه آموزشی عملیات فنی / یکم شهریور

کمیته فنی باشگاه کوهنوردی داها در راستای ارتقاء دانش  و مهارتهای علمی و عملی اعضا،کارگاه آموزشی شامل مباحث تئوری و عملی در روز یکشنبه مورخ94/06/01با حضور اعضا باشگاه و علاقه مندان آزاد برگزار نمود. .از جمله مباحث این کلاس باز آموزی انواع صعود و فرود ,کار با یومار و کرول  ، وتمرین  مباحث آموزش داده شده بود . جلسه آموزشی بعدی از طریق سایت و پیامک اطلاع رسانی میگردد .