شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

کارگاه آموزشی عملیات فنی /چهارم مرداد

1394/05/05
کارگاه آموزشی عملیات فنی /چهارم مرداد

کمیته فنی باشگاه کوهنوردی داها در راستای ارتقاء دانش  و مهارتهای علمی و عملی اعضا،کارگاه آموزشی شامل مباحث تئوری و عملی در روز یکشنبه مورخ94/05/04 با حضور اعضا باشگاه و علاقه مندان آزاد برگزار نمود. از جمله مباحث این کلاس باز آموزی به صورت تئوری ، وتمرین  مباحث آموزش داده شده بود . جلسه آموزشی بعدی از طریق سایت و پیامک اطلاع رسانی میگردد .