شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

برگزاری چهارمین جلسه عمومی سال94

1394/03/06
برگزاری چهارمین  جلسه عمومی سال94

چهارمین  جلسه عمومی باشگاه داها در روز سه شنبه مورخ 1394/03/05 در محل باشگاه تشکیل گردید . در این جلسه ضمن آموزش ادامه  مبحث بقا در طبیعت ، فیلم کوتاهی از برنامه های اجرا شده باشگاه داها  پخش گردید .لازم به ذکر است کمیته روابط عمومی باشگاه کوهنوردی داها در راستای حفظ انسجام باشگاه  و همبستگی اعضای جامعه کوهنوردی ، جلسات عمومی با موضوعات مختلف  از جمله : دید و بازدید ، گزارش خوانی ، نمایش فیلم ، دعوت از افراد برجسته و پیشکسوتان ورزش کوهنوردی و ... را برگزار مینماید . این جلسات به طور معمول به صورت ماهیانه دو بار ، در روز سه شنبه در محل سالن همایش باشگاه به گنجایش تقریبی 60 نفر برگزار میگردد . شرکت در این جلسات برای عموم همنوردان آزاد میباشد .