شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

برگزاری سومین جلسه عمومی سال94

1394/02/23
برگزاری سومین جلسه عمومی سال94

سومین  جلسه عمومی باشگاه داها در روز سه شنبه مورخ 1394/02/22 در محل باشگاه تشکیل گردید . در این جلسه ضمن آموزش  مبحث بقا در طبیعت ، فیلم کوتاهی از برنامه صعود به قله دماوند و صعود به قله کهار-ناز پخش گردید .لازم به ذکر است کمیته روابط عمومی باشگاه کوهنوردی داها در راستای حفظ انسجام باشگاه  و همبستگی اعضای جامعه کوهنوردی ، جلسات عمومی با موضوعات مختلف  از جمله : دید و بازدید ، گزارش خوانی ، نمایش فیلم ، دعوت از افراد برجسته و پیشکسوتان ورزش کوهنوردی و ... را برگزار مینماید . این جلسات به طور معمول به صورت ماهیانه یک بار ، در روز سه شنبه در محل سالن همایش باشگاه به گنجایش تقریبی 60 نفر برگزار میگردد . شرکت در این جلسات برای عموم همنوردان آزاد میباشد .