شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

زمان بازگشت تیم ملی سنگ‌نوردی از مسابقات قهرمانی جهان در اتریش

1397/06/23
زمان بازگشت تیم ملی سنگ‌نوردی از مسابقات قهرمانی جهان در اتریش
زمان بازگشت تیم ملی سنگ‌نوردی از مسابقات قهرمانی جهان در اتریش:
 یکشنبه ٢۵ شهریور ساعت ۶ بامداد
 از طریق خطوط هوایی ترکیه.