شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

اعتراض فدراسیون به راه سازی در مسیر جنوبی دماوند!

1397/03/09
اعتراض فدراسیون به راه سازی در مسیر جنوبی دماوند!
باتوجه به  اقدامات شهرداری و شورای شهر رینه در ته‌ریزی و بازسازی مسیر جنوبی گوسفند سرای دماوند و گسترش فضای پارکینگ در محل ورودی مسیر جنوبی و همچنین به رغم هشدارهای فدراسیون در حضورنابجای شهرداری رینه در کوهستان که منجر به افزایش تخریب کوه دماوند گردیده، فدراسیون کوه‌نوردی و صعود های ورزشی اعتراض خود را به حضور این ارگان شهری در منطقه دماوند اعلام می‌دارد.
 
امیدآنکه سازمان‌های طرفدار محیط زیست که هر از گاهی از حضور کوه‌نوردان در منطقه گله‌مند هستند و خود موجب ورود شهرداری رینه به منطقه کوهستانی شده اند به این هشدارها توجه نمایند.