شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

برگزاری جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون کوه‌نوردی آسیا در آلماتی قزاقستان

1397/03/02
برگزاری جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون کوه‌نوردی آسیا در آلماتی قزاقستان

جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون کوه‌نوردی آسیا در آلماتی قزاقستان باحضور زارعی رئیس فدراسیون و محمودهاشمی رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون برگزار شد. 

 

در ابتدای جلسه؛ رئیس کنفدراسیون کوه‌نوردی آسیا از فدراسیون ایران برای برگزاری جلسه پائیز گذشته این فدراسیون در شیراز و همه عوامل برگزاری به ویژه هیئت استان فارس تقدیر کرد.