شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

" کوهستان ها را برای نسل های آینده حفظ کنیم"!

1396/11/21
" کوهستان ها را برای نسل های آینده حفظ کنیم"!
 
با هماهنگی انجام شده توسط کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون و تیم یخ‌نوردی و درای تولینگ ایران، از این پس در تمامی مسابقات یخ‌نوردی جام های جهانی ۲۰۱۸ با شعار " کوهستان ها را برای نسل های آینده حفظ کنیم"  در جهت اشاعه‌ی فرهنگ حفظ محیط‌های کوهستانی تلاش خواهد شد.