شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

سايت و اينستاگرام فدراسيون جهاني؛ انتشار گفت و گو با رئيس فدراسيون ايران

1396/06/15
سايت و اينستاگرام فدراسيون جهاني؛ انتشار گفت و گو با رئيس فدراسيون ايران

سایت و اینستاگرام فدراسیون جهانی کوهنوردی در آستانه اجلاس جهانی ۲۰۱۷ شیراز اقدام به گفتگو با رئیس فدراسیون ایران نمود و خلاصه ای از فعالیتهای فدراسیون ۷۰ ساله کشورمان را منتشر كرد. برای مطالعه این گفتگو به سایت و اینستاگرام UIAA مراجعه کنید: https://instagram.com/p/BYnXymxARSj/