شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

آدام اوندرا و اولین صعود 9C جهان ؟

1396/06/13
آدام اوندرا و اولین صعود 9C جهان ؟
جیمز رایلی، سنگنورد انگلیسی گزارش می دهد که آدام اوندار مسیری با نام کاری "پروجکت هارد" Project Hard را در غار فلاتانگر در نروژ صعود کرده است. این مسیر قبلا توسط خود آدام اوندرا به عنوان اولین 9c جهاناعلام شده بود. ظاهرا فیلم ویدئویی نیز منتشر شده که تنها ده قیقه از صعود سرعتی سبک مخصوص اوندرا را نشان می دهد همراه با استراحتی طولانی بین دو کراکس مسیر.

این یک صعود غیر عادی در مسیری 60 متری در یک سقف بلند پرشیب است. در بخشی از مسیر، صعود به صورت وارونه در یک شکاف سنگی با درجه  8c انجام می شود.

هنوز نام مسیر و درجه آن تایید نشده است. فعلا خود اوندرا از درجه سختی مسیر مطمئن نیست. فقط می گوید "واقعا واقعا خوشحالم".  احتمالا درجه مسیر به زودی توسط اوندرا اعلام خواهد شد.  

 

https://www.ukclimbing.com/news/item/71256/adam_ondra_climbs_worlds_first_9c_-_project_hard

 www.8a.nu

برداشت از کوهنامه