شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

دسته بندی خبرها

باشگاه کوهنوردی داها

گرازش تصویری / ادامه کمپ UIAA در منطقه علم کوه

1396/04/26
گرازش تصویری / ادامه کمپ UIAA در منطقه علم کوه
کمپ فدراسیون جهانی کوهنوردی از روز جمعه ۲۳ تیر ماه آغاز شده تا سه شنبه ۲۷  تیرماه در منطقه دماوند پیگیری خواهد شد. 
در این کمپ ۱۷ کوهنورد خارجی در کنار ۶۰ عضو تیمهای امید کشورمان حضورداشته علاوه بر آموزش برف اقدام به صعود قلل علم کوه و سایر قلل منطقه حصارچال م ینمایند.