شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

امکانات باشگاه

تسهیلات قرض الحسنه

تسهیلات قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه داها در تاریخ 1390/04/20 در مجموعه داها_ که در آن زمان بصورت گروه کوهنوردی فعالیت مینمود _   با هدف رشد و توسعه و نیز اعطای وام به منظور کمک هزینه در خرید تجهیزات مورد نیاز ورزش کوهنوردی ، تاسیس گردید . با گذر زمان ، صندوق دارای نظم و نظام دقیق تری گشته و در غالب صندوق قرض الحسنه باشگاه کوهنوردی داها با 26 نفرعضو، تحت حساب شماره 201020 نزد صندوق قرض الحسنه محمد رسوالله شعبه خیابان جمهوری شهر ساری و مبلغ 162/600/000 ریال سرمایه ، با مسولیت آقای بهمن نادری ( از اعضای هیات مدیره باشگاه )  به  تاریخ 1394/09/04 به فعالیت خود ادامه داد .

سقف وام دهی صندوق از مبلغ 3/000/000 ریال در بدو امر، به مبلغ 18/000/000 ریال( به هر عضو) افزایش یافت که باز پرداخت وام ها به صورت  اقساط 20  ماهه بوده و هر ماهه مبلغ 200/000 ریال بابت حق عضویت از اعضا اخذ میگردید . همچنین در آخرین چهارشنبه هر ماه  جلسات ماهیانه صندوق با حضور مسول محترم و اعضا در محل باشگاه  برگزار می گردیده است .در این جلسات علاوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط ، پرداخت اقساط ، حق عضویت و اعطای وام به دو نفر از اعضا که فاقد بدهی معوقه(اقساط وام یا حق عضویت) باشند ، صورت می پذیرفت .


همزمان با رشد و پیشرفت مجموعه ، افزایش تعداد اعضا و پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، نیاز به بازنگری و تغییر سیستم سنتی در جهت صرفه جویی در وقت و زمان اعضا و مسولین محترم مجموعه و همچنین افزایش بازدهی ، سقف وام و ضریب امنیت کاری احساس میشد  . در این راستا ، نسبت به  حذف صندوق قرض الحسنه گذشته اقدام و با کلیه اعضا تسویه حساب گردید سپس با بررسی موارد و امکانات پیش رو ، نسبت به عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام شد . طی این تفاهم نامه مقرر گردید همنوردان گرامی پس از عضویت در باشگاه به افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام نموده و ضمن بهره مندی از کارتهای عضویت – بانک (متصل به شبکه شتاب ) با ارائه معرفی نامه ، از امکان دریافت تسهیلات خرید تجهیزات و لوازم کوهنوردی از مبلغ 10/000/000 میلیون ریال تا مبلغ  50/000/000 میلیون ريال با کارمزد 4% و بازپرداخت 20 ماهه برخوردار گردنند . جهت رفاه حال همنوردان گرامی انجام مراحل افتتاح حساب در دفتر مجموعه داها نیز امکان پذیر است .

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از ضوابط جدید و شرایط عضویت ، با مدیریت باشگاه تماس حاصل فرمایید .

شماره تماس:

01133349815-6