شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

امکانات باشگاه

دیواره سنگ نوردی

دیواره سنگ نوردی

با توجه به خیل سنگ نوردان و تغییر شکل سنگنوردی از یک حرکت هیجانی به سنگ نوردی امروزی که با تجربه و تحلیل علوم حرکت شناسی عمیقاً دررابطه است برای آنکه در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم نیازمند تمرین و ممارست دایمی هستیم. امروزه سنگ نوردی فقط مختص کسانی که در جنگل ها و کوه ها زندگی می کنند نیست بلکه در فضای سنگ نوردی داخل سالن نیز می توان موشکافانه و دقیق به یادگیری تکنیک های جدید سنگ نوردی پرداخت .دیواره مصنوعی تلاش در جهت خلق مجدد شاخصه های موجود بر روی یک صخره می باشد و  از مزیات آن میتوان  به قرار نگرفتن سنگ نورد در معرض هوای نامساعد جوی است ، همچنین دیواره مصنوعی می تواند به عنوان محلی برای تمرینات مستمر بر روی بخشی از حرکات که سنگ نورد در آنها ضعیف تر می باشد مورد استفاده قرار گیرد، که خود این امر نقشی اساسی را در بهبود نقاط ضعف سنگ نوردان دارد. همچنین سکوت و امنیت موجود در سالن امکان ابداع و تدوین حرکات جدید را برای سنگ نوردان حرفه ای به وجود می آورد.

 

 

باشگاه کوهنوردی داها برای پاسخگویی به نیاز علاقه مندان این رشته به داشتن فضایی استاندارد برای تمرینات ، نسبت به احداث دیواره سنگ نوردی داخل سالن همت گمادرو این بخش را در بهمن ماه سال 92 افتتاح نمود . داها از معدود باشگاههای خصوصی سطح کشور میباشد که در کنار پرداختن به کلیه شاخه های ورزش کوهنوردی در طبیعت ، دارای دیواره سنگنوردی داخل سالن  نیز  میباشد . در حال حاضر سانس های تمرینی باشگاه به شرح ذیل میباشد :

 سانس های تمرینی  دیواره سنگ نوردی :

*سانس های تمرینی کودکان در روزهای زوج درساعت 18-16  میباشد.

*سانس های تمرینی نوجوانان  در روزهای زوج در ساعت  20-18 میباشد.

*سانس های تمرینی بانوان  در روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه ) ساعت 19-17 و روز پنجشنبه ساعت 11-9 میباشد.

ــ همچنین در صورت درخواست سانس های تمرین اختصاصی  ، با هماهنگی قبلی، در ساعاتی به غیر از زمانهای یاد شده در اختیار علاقمندان (بانوان و آقایان ) قرار میگیرد.