شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعود به قله سبحان الله

1397/05/26 |یک روزه

سرپرست برنامه : اقای ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

منطقه و نحوه دسترسی

استان مازندران-بلده -روستای کلا

شرح برنامه

قله سبحان الله با ارتفاع ۳۴۰۰ متر از کوه‌های البرز مرکزی است و در منطقه بلده روستای کلا واقع شده است. روستای کلا در ارتفاع 2350 متری قرار دارد و مبدا صعود به این قله می باشد.