شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

برنامه های آتی

گزارش برنامه

پیمایش دره مرگ و تنگه تاریک

1397/05/19 |1روزه

سرپرست برنامه : آقای هادی ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : فنی (سنگنوردی،دره،غار و ..)

مسیر صعود : مازندران -فیروزکوه- ارجمند-گوسفند سرای سرخنبه

نوع برنامه : دره نوردی -فنی

شرح برنامه

برنامه فرود از آبشارها و پیمایش تنگه تاریک و دره مرگ برای چندمین بار در باشگاه اجرا میشود و علاوه بر افراد حرفه ای مناسب افرادیست که به تازگی فعالیت دره نوردی خود را آغاز نموده اند .

از نکات همیشگی برنامه های دره نوردی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- زمان قرار گرفتن در تنگه به توان افراد و مهارت در فرود و گرفتن کارگاه بر می گردد پیمایش دره و آبشار حداقل به 5 ساعت زمان احتیاج دارد و کسانی که در این برنامه شرکت می کنند باید از قبل تجربه چند فرود را داشته باشند. 2- هماهنگی لازم با وسیله نقلیه جهت بازگشت می باشد چون گروه در مکانی که از خودرو جدا می شوند فرود نمی آیند و از اولین سدی که در مسیر رود زده شده فرود می آیند. 3-بلندترین ابشارهای این دره از 10متر تجاوز نمی کند.اما مسی فرود برخی از آبشارها پاندولی ,معلق و همرا با شیب منفی بوده است. 4-آنتن دهی موبایل در دره وجود ندارد. 5- آب دره نسبتا زیاد نمی باشد و حوضچه عمیق در طول مسیر وجود ندارد، لذا نیازی به جلیقه نجات نمی‌باشد. 6- به خاطر بسپارید دره جای شوخی و بی احتیاطی نیست . 7- لازم به ذکر است که در پیمایش دره آب کافی بنوشید و با تنقلات مناسب بدن خود را گرم نگه دارید.

ابزار، تجهیزات و لوازم مورد استفاده

مطابق موارد مطرح شده از سوی سرپرست برنامه در جلسه هماهنگی پیش از برنامه (زمان جلسه از طریق سایت و پیامک اطلاع رسانی میگردد)

نکات حائز اهمیت

1- زمان قرار گرفتن در تنگه به توان افراد و مهارت در فرود و گرفتن کارگاه بر می گردد پیمایش دره و آبشار حداقل به 5 ساعت زمان احتیاج دارد و کسانی که در این برنامه شرکت می کنند باید از قبل تجربه چند فرود را داشته باشند. 2- هماهنگی لازم با وسیله نقلیه جهت بازگشت می باشد چون گروه در مکانی که از خودرو جدا می شوند فرود نمی آیند و از اولین سدی که در مسیر رود زده شده فرود می آیند. 3-بلندترین ابشارهای این دره از 10متر تجاوز نمی کند.اما مسی فرود برخی از آبشارها پاندولی ,معلق و همرا با شیب منفی بوده است. 4-آنتن دهی موبایل در دره وجود ندارد. 5- آب دره نسبتا زیاد نمی باشد و حوضچه عمیق در طول مسیر وجود ندارد، لذا نیازی به جلیقه نجات نمی‌باشد. 6- به خاطر بسپارید دره جای شوخی و بی احتیاطی نیست . 7- لازم به ذکر است که در پیمایش دره آب کافی بنوشید و با تنقلات مناسب بدن خود را گرم نگه دارید.