شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعود به قله زرجو

1397/05/19 |1روزه

سرپرست برنامه : اقای صفری

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

مسیر صعود : استان مازندران-منطقه دودانگه- شهرستان ساری -روستای سنگده

نوع برنامه : عمومی (کوهپیمایی متوسط)

شرح برنامه

قله زرجو در دهستان سنگده، بخش دودانگه ی شهرستان ساری واقع شده است و ارتفاع آن 2800 متر می باشد.قسمت شمالی این قله دارای پرتگاه های بلند و بسیار خطرناک و دلهره آوری است و دامنه ی آن پوشیده از علف و گیاهان گوناگون از جمله گون، ارس خوابیده، توس و تیس می باشد که دامداران سنگدهی آن را تعلیف می کنند. قسمت جنوبی آن در چند نقطه پرتگاه دارد و اکثر جاهای آن دارای شیب مناسبی است. پوشش گیاهی این قسمت را گون و ارس خوابیده و در قسمت پایین دست ارس های تنومند و ایستاده تشکیل می دهند. این قسمت تا اواخر تیر دارای علفزارهای سرسبز است و دامداران دادوکلایی آن را تعلیف می کنند. در قسمت شرقی آن قله ی کیجا قلعه و در قسمت غربی آن قله ی نرو خرو قرار گرفته است.