شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعود به قله زیره ور

1397/04/29 |1 روزه

سرپرست برنامه : اعلام می گردد

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

منطقه و نحوه دسترسی

قله زیره ور با ارتفاع 3650 متر در منطفه امیری,وانا قرار دارد.

شرح برنامه