شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعود به قله سفید کوه

1397/04/22 |1روزه

سرپرست برنامه : اعلام میگردد

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : عمومی(کوهپیمایی سبک)

منطقه و نحوه دسترسی

90 کیلومتری جنوب ساری (جاده کیاسر) - بخش چهاردانگه - دهستان پشتکوه - روستای کلکنار

شرح برنامه

: منطقه قله سفیدکوه به ارتفاع تقریبی 2620متر در ناحیه البرز شرقی از قلل تپه ای و غیر صخره ای استان مازندران بوده و یکی از قلل مهم بخش چهاردانگه شهرستان ساری می باشد. مسیر شمالی آن از روستای کلکنار صعود می شود، این روستا مبدأصعود به قله چهارنو با 2881 متر ارتفاع نیز می باشد. پیمایش این مسیر در صعودهای تابستانه، سبک و در صعودهای زمستانه متوسط میباشد، مسیر غربی قله که نسبت به مسیر شمالی کوتاه تر و ساده تر است از طریق جاده روستای عالی کلا قابل دسترسی است این روستا مبدأ صعود به قله شاهدژ با بلندایی نزدیک به 2803 متر نیز می باشد. مسیر دسترسی به قله پوشیده از مراتع زیبا و چشم نواز بوده و از روی قله میتوان قله های شاهدژ را در غرب و چهارنو را از جنوب مشاهده کرد. از گیاهان دارویی کلکنار می توان به آویشن،گل گاو زبان و گلپر اشاره کرد.