شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعود به قله نیزوا

1397/01/31 |یک روزه

سرپرست برنامه : آقای هادی ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

مسیر صعود : البرز شرقی - شهرستان سمنان - بخش مهدی شهر - دهستان چاشم

تعداد نفرات شرکت کننده : 35 نفر

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

قله نیزوا(3750 متر) در البرز شرقی در استان سمنان- شهرستان سمنان- بخش مهدی شهر- دهستان چاشم واقع شده است.درشمال این قله روستای هیکوه،درجنوب غرب آن روستای چاشم درغرب آن قله "خرونرو" واقع است. در دامنه های اين كوه انواع گياهان خودرو و دارويي و گل هاي فراوان از جمله خیارک،پیاز کوهی ،کلاه میرحسن ،شمعدانی وحشی را می توان یافت.به زبان محلی مازندرانی نیزوا مرکب از «نی+ز+وا» می‌باشد که اشاره به شدت باد داردالبته بعضی اعتقاد دارند که مرکب از دوکلمه نیزه+وا تشکیل شده است درزبان کهن مردم لارستان جنوب ایران نزوا به معنی مه و بخار متراکم ابتدای روز می‌باشد که البته کمتر صبحگاهی است که روستای چاشم ونیزوا بدون مه وشبنم باشد ضمنا در منطقهٔ باستانی خرند درپای نیزوا ودر شرق چاشم ارتباطاتی بامردم جنوب وخلیج فارس کشف شده صدف‌هایی درگورستان خرند کشف گردیده که متعلق به خلیج فارس می‌باشداین کوه و حومه ی آن نشیمنگاه اولیه تپوریان بوده است در دامنه های این کوه و دیگر ارتفاعات چاشم گیاهی می روید که به آن درگویش مازندرانی متکا (metka)می گویند در بعضی از کتب به اشتباه نیزوارچاشم ثبت شده است انگلیسی‌ها در قدیم به اشتباه تصور می‌کردند این کوه ازعلم کوه مازندران نیز مرتفع تراست اگر بپذیریم که پتشخوارگر جبال روبروی خوار وبه معنی ناحیه‌ای کوهستانی باپوشش درختان اندک است بلاشک کوه نیزوا وسلسله جبال آن تا دماوند به پتشخوارگر معروف بوده است مرحوم اعظمی سنگسری نام قدیم نیزوا را امیدوارکوه مازندران ذکرنموده است

شرح برنامه

به زودی درج میگردد