شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

برنامه های آتی

گزارش برنامه

قله پیرگردکوه

1397/01/17 |1 روز

سرپرست برنامه : خانم الهه توکلی

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

منطقه و نحوه دسترسی

استان گلستان - جاده توسکستان - منطقه سرعلی آباد

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

این قله به ارتفاع حدود 3200 متر از قلل البرز شرقی بوده و در منطقه سرعلی آباد قبل از روستای چهار باغ واقع شده است. قله حالت مخروطی داشته و سرچشمه رودهاى چهارباغ، آب قزاق و باغشاه مى‌باشد. دارای مسیری جنگلی است و در دامنه آن درختان اورس بصورت پراکنده وجود دارد و یکی از مهمترین زیستگاه های درختان اورس در کشور است.این قله در فاصلهٔ ‌۲۵کیلومترى جنوب شرقى گرگان و در۸ کیلومترى روستاى چهارباغ قرار گرفته است. برای دسترسی به منطقه ابتدا باید از گرگان به سمت توسکستان و از آنجا به جاده ما بین توسکستان و شاهرود حرکت کرد و سپس رهسپار جاده منتهی به سرعلی آباد شد . از فراز آن قلل شاهوار در جنوب شرق و گاوکشان در جنوب غرب دبده میشود . منطقه سرعلی آباد بصورت دشت زیبایی است که محل گذر کاروان ها در زمان نچندان دور بوده است و هنوز باقیمانده های کاروانسراها (از جمله کاروانسرای قزلق و رباط ) دیده می شود است. با توجه به وزش بادهای تند این منطقه محل انباشت برف هم می باشد و در بعضی از سالها ارتفاع برف به بیش از دو متر می رسد.

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

آفتابی و خنک - در اواخر روز مه آلود و بارانی

مدت زمان پیمایش برنامه

6 ساعت

شرح برنامه

گزارش کامل برنامه به زودی درج میگردد .