شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

برنامه های آتی

گزارش برنامه

جنگل نوردی -منطقه گرگینه وا

1397/01/3-4 |2 روز

سرپرست برنامه : آقای هادی ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : پیمایش متوسط در مسیر جنگلی

تعداد نفرات شرکت کننده : 17 نفر

منطقه و نحوه دسترسی

استان مازندران - منطقه دودانگه - کیلومتر ۸ محمد اباد بعد از خوش نشان

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

بخش دودانگه ساری منطقه ای به وسعت تقریبی 570 کیلومتر مربع است که از شمال به بخش کلیجان رستاق ساری، از شرق به بخش چهاردانگه ساری، از غرب به شهرستان سوادکوه و از جنوب به رشته کوه های البرز و استان سمنان محدود می شوداز روستاهای مهم این منطقه می توان به سنگده، دادوکلا و سودکلا، پاجی و میانا، شلدره، رسکت، تلاوک، علی آباد، ورمز آباد، کرسب و مسکوپا، شلیمک و پاشاکلا، مرگاب علیا و روستای تاریخی قارنسرا اشاره کرد

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

نیمه ابری - آفتابی

مدت زمان پیمایش برنامه

پیمایش پراکنده و کمپینگ

شرح برنامه

گزارش کامل برنامه به زودی درج میگردد .