شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

برنامه آتی

صعودبه قله تلمه سنگ

یک روزه |96/10/29

سرپرست برنامه : اقای هادی ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

منطقه و نحوه دسترسی

استان مازندران- منطقه سوادکوه- روستای مالی دره

لوازم و تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات ویژه برنامه یک روزه ( کفش کوهپیمایی مناسب، کوله یک روزه، باتوم(چوب دست کوهنوردی) ,لباس مناسب فصل، 2وعده غذایی(صبحانه و ناهار) ...

نحوه ثبت نام

هزینه : 35000 تومان

نقدی و به صورت واریزی/شماره کارت: 7477-5177-1011-5892/ بانک سپه/ آقای هادی ابراهیمیان

زمان و مبدا حرکت

5:00 صبح جمعه / باشگاه داها

توضیحات بیشتر

قله تلمه سنگ به ارتفاع 3350 متر در منطقه سوادکوه واقع شده است.«تلم» (telem) وسيله‌اى است‌ استوانه‌اى شكل‌ كه‌ معمولاً‌ از تنه درخت‌ كه‌ داخل‌ آن‌ خالى شده‌ ساخته مىشود و با آن از ماست کره مىگيرند. ‌علت‌ نامگذارى اين‌ قله‌ به‌ اين‌ اسم، وجود يك‌ برج‌ بزرگ‌ استوانه‌اى شكل‌ در بالاى قله آن‌ است‌ كه‌ از دور به‌ شكل‌ تلم است. ‌اين‌ برج‌ كه‌ يك‌ قسمت‌ از ديواره‌هاى آن‌ تخريب‌ شده، از سنگ‌ و ساروج‌ ساخته‌ شده‌ است. داخل‌ برج‌ توسط‌ سودجويان‌ حفارى شده‌ و قسمت‌ ديگرى از ديواره آن‌ نيز از بين رفته است. وجود سنگ‌چين‌هاى اطراف‌ قله،‌ كه‌ از تخته‌ سنگهاى بزرگ‌ تشکيل شده‌ است، حكايت‌ از يك‌ تاريخ‌ كهن‌ دارد. همچنين‌ وجود يك‌ چشمه‌ در نزديكى قله نشانگر زندگى در بالاى آن‌ بوده‌ است. كوه‌ تلمه‌ سنگ‌ در نزد روستاييان‌ دامنه آنْ كوهى مقدس‌ است.