شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

پیمایش قله انر (Ener)

1396/05/27 |1 روزه

سرپرست برنامه : خانم زهرا ذوالفقاری

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

تعداد نفرات شرکت کننده : 10نفر

منطقه و نحوه دسترسی

استان مازندران - شهرستان آمل -نمارستاق

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

قله دور افتاده انر در جنوب منطقه نمارستاق است مازندران در شمال قله دماوند قرار دارد. انر که در واقع منتهی الیه جناح شمالی یال سرداغ می باشد، از سمت شمال با تشکیل قلل متعدد 3800 متری به قله کهون و ناظر و از سمت شرق به قلل زردسر در شمال ناندل متصل می شود. مسیر صعود به قله : انتخاب زمان مناسب از نکات مهم در صعود به قله اِنِر است. چرا که قله از ویژگی خاصی در ارتباط با دیدار، دماوند با شکوه و مناظر زیبای طبیعی، برکه ها و برفچال ها و مراتع برخوردار است. دیدار از این زیبایی ها فقط در اوایل تیر ماه مقدور می باشد. نزدیک ترین مسیر برای دستیابی به این قله از طریق جاده هزار، پلور جاده سدّلار و جاده خاکی پناهگاه سیمرغ در غرب دماوند می باشد. این مسیر طولانی و پر دست انداز را با وسیله نقلیه طی کرده و در منطقه چاک اسکندر پیاده روی و صعود خود را به سمت یال سرداغ در سینه کش مسطحی که با شیب ملایم ارتفاع می گیرد ادامه می دهیم. سراسر راه از میان بوته زارها با لکه های بزرگ و کوچک برف می گذرد. نمای زیبای دماوند و یخچال ها و یال های آن تماشایی هستند. با تراورس تپه ماهورها و عبور از چند رودخانه کوچک فصلی به دشت مرتفع سرداغ در ارتفاع 3500 متری و در کنار چادرهای تازه برپا شده عشایر می رسیم . از اینجا مسیر را به سمت لبه یال سرداغ پشت سر می گذاریم. با رسیدن به این لبه با منظره دره نادل و یال های بزرگ شمالی دماوند روبه رو می شویم. ادامه مسیر در سر بالایی مختصری از پهن دشت های وسیعی عبور می کنیم که زیبایی آنها با لکه برف های فصلی بی نظیر هستند. برکه های کوچک و بزرگ آب در چند نقطه دیده می شوند. یال به دشت فراخ دیگری رسیده و در منتهی الیه شمال دشت قله اِنِر با چند صخره دیده می شود . راه را تراورس کرده و با قوسی بزرگ خود را بر قله اِنِر می رسانیم. منظره دماوند با شکوه هر چه تمامتر دیده می شود و در پیرامون ما قلل دوخواهرون در غرب و خط الرأس کوه گرگ در شمال دیده می شوند. با دیداری از این مناظر مجدداً به محل چادرهای عشایر بازگشته و شبی را نزد آنان می گذرانیم.بهترین زمان برای صعود به قله ماه های خرداد، تیر است. وضعیت قله در زمستان : بواسطه حجم سنگین برف از مسیر غربی دماوند و چاک اسکندر صعود قله طولانی است لیکن بهترین مسیر برای صعود بدان مسیر ناندل شمال دماوند و چمن بن به گردنه سرداغ می باشد.عبور از گردنه سرداغ مستلزم شناخت مناطق بهمنی و نقاب های بزرگ برفی است.

مدت زمان پیمایش برنامه

11ساعت با احتساب کل زمان های استراحت

شرح برنامه

اعضا شرکت کننده :

خانم ها : زهرا ذوالفقاری ,مینا احمدی ,زیبا سعیدی ,فاطمه ذوالفقاری,خدیجه ذوالفقاری,یاسمن رشیدی

آقایان : حجت رستمی ,علی میر شفیعی , کامی برزگر