شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

پیمایش دره چاشت خوران

1396/04/16 |1 روزه

سرپرست برنامه : آقای هادی ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : فنی (سنگنوردی،دره،غار و ..)

نوع برنامه : دره نوردی -فنی

تعداد نفرات شرکت کننده : 14نفر

منطقه و نحوه دسترسی

استان گلستان- شهرستان بندر گز

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

دره چاشت خوران واقع در استان گلستان شهرستان بندر گز واقع شده است.طول مجموع آبشار هاي اين دره که نياز به فرود با طناب دارد ۲۲۸ متر است که کوتاهترين آن ۸ متر و بلند ترين آن ۵۰ متر و دو مرحله اي است. فصل پیمایش آن اواخر فروردين تا اواخر شهريور ماه می باشد. کارگاه ها و آبشار هاي دره جاشت آبشار اول ۸ متر کارگاه درخت سمت راست آبشار دوم ۱۵ متر کارگاه تک رول آبشار سوم ۲۵ متر کارگاه دو بولت و زنجی آبشار چهارم ۲۵ متر کارگاه از سنگ آبشار پنجم ۴۰ متر کارگاه دو بولت و زنجیر آبشار ششم ۱۰ متر کارگاه تک رول آبشار هفتم ۱۵ متر کارگاه درخت آبشار هشتم ۴۰ متر کارگاه سنگ آبشار نهم ۵۰ متر کارگاه تک رول شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است .

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

صاف وآفتابی

شرح برنامه

اعضا  شرکت کننده : 
 
خانم ها : الهه توکلی,زهره سلطان تویه ,زهرا ذوالفقا ,رویا کیانی فر ,فاطمه,حرمت یوسفیان
آقایان : هادی ابراهیمیان (سرپرست ),مهدی حسینیان,داریوش عقیلی,حمید کاکویی,امیر عبدی ,احسان سیاوشی ,کیوان کیانی فر ,عادل علی آبادی