شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

برنامه های آتی

گزارش برنامه

صعودبه قله نقره سر

1396/04/09 |1 روزه

سرپرست برنامه : خانم زهرا ذوالفقاری

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

تعداد نفرات شرکت کننده : 13نفر

منطقه و نحوه دسترسی

استان مازندران -جاده هراز - منطقه سیاه بیشهء شهرستان آمل

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

قله نقره سر با ارتفاع حدود 3100 متر از قلل زیبای البرز مرکزی میباشد که در استان مازندران جاده هراز - منطقه سیاه بیشه شهرستان آمل قرار دارد. (مازندران دارای دو منطقه موسوم به سیاه بیشه میباشد 1- در شهر چالوس ، جاده کندوان (معروفتر است ) 2- آمل – جاده هراز ) . صعود به قله نقره سر از کیلومتر چهل جاده هراز از سمت آمل و از کنار رستوران جاده ای باغ صفا آغاز میشود که با سر بالایی نسبتا تندی همراه است . در میانه راه دشت و چمنزار وسیع و بسیار زیبایی موسوم به نقره بن وجود دارد که دارای چند کلبه کوهستانی است . از فراز قله میتوان چشم انداز زیبایی از دماوند ،امامزاده قاسم و ... را مشاهده کرد . ادامه یال این قله به کوه بهراک میرسد که دستیابی به آن مستلزم یک برنامه دو روزه است .

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

صاف وآفتابی و خنک

شرح برنامه

اعضا شرکت کننده:

خاتم ها : زهرا ذوالفقاری (سرپرست),زیبا رستمی,مهلا ذوالفقاری,امینه قاضی زاده

آقایان : حجت رستمی,بهمن نادری,کامی برزگر,محمدحسین میری,حسین احمدی,سالار,قانعی,علی اکبری,حسن اسحاق


به علت ترافیک سنگین جاده برنامه نقره سر به جای برنامه فیره اجرا شد.