شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعودبه قله ورسه سر

1396/02/15 |1روزه

سرپرست برنامه : خانم زهره سلطا ن تویه

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

تعداد نفرات شرکت کننده : 6 نفر

منطقه و نحوه دسترسی

استان تهران-فیروزکوه-روستای کتالون

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

قله ورسه سر با ارتفاع 3150 متر از کوه های البرز شرقی می باشد.روی خط الراس قله بزگوش قراردارد وازدو مسیر فیروزکوه-روستای کتالون مسیر چپ دره (بین تونل دوقلو) در جاده گدوک حد فاصل بین ورسک و گدوک می توان به این قله صعود کرد

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

ابری و همراه با بارش باران رگباری

مدت زمان پیمایش برنامه

7 ساعت با احتساب کل زمان های استراحت

شرح برنامه

اعضا شرکت کننده : 

خانم ها :  زهره سلطان تویه (سرپرست),امینه قاضی زاده,نسرین قاضی زاه 

آقایان: فرهادعباسی,حسین مهدی زاده ,محمد حسین قانعی