شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

راهنمایی برای جلوگیری از حمله خرس

 راهنمایی برای جلوگیری از حمله خرس

راهنمایی برای جلوگیری از حمله خرس :

  1. استفاده از نور در شب، قدم زدن یا دویدن در تاریکی بدون چراغ، سرو صدا یا بازدارنده مناسب معادل درخواست از خرس برای حمله می باشند. همچنین سعی کنید از محدود اصلی فعالیت های خرس‌ها دور بمانید.
  2. دور کننده خرس سری خود را فراموش کنید، دافع خانگی از مواد سفید کننده، گلوله‌های نفتالین و فلفل نمی توانند خرس‌ها دور کند. در حقیقت، این مواد اغلب می تواند آنها را به نزدیک شدن به شما به جهت بررسی بوی متفاوت تحریک کند .
  3. در مقابل خرس قهوه‌ای تا زمانی که به شما حمله نکرده، ادای شخص مرده را درنیاورید. اگر در حال حاضر بر روی زمین و زیر ضربات خرد کننده خرس قرار دارید این ممکن است که یک راه حل خوب به نظر برسد اما در بقیه اوقات انتخاب بدی است و ممکن است که خرس را به جهت بررسی اوضاع به سمت شما جلب کند. 
  4.  در نزدیک چادرتان غذا نخورید، حداقل در فاصله 100 متر دورتر از چادر خود غذا بخورید. از ظروف مقاوم در برابر خرس‌ها برای ذخیره مواد غذایی خود استفاده کنید و آنها را دور از دسترس قرار دهید. همیشه به کمپ در حالی نزدیک شوید که اسپری فلفلتان در دستتان آماده باشد.
  5. از اسپری فلفل به طور صحیح استفاده کنید. یاد بگیرید که از اسپری فلفل به طور صحیح استفاده کنید و همیشه در دسترستان باشد.
  6. لاشه شکارتان را در فضای باز آماده کنید: لاشه شکار را به فضای باز کشیده و یک نفر از دوستانتان در مدتی که شما شکار را پوست میکنید و قطعه قطعه می‌کنید مواظب اطرافتان باشید. در بعضی از مناطق صدای تفنگ برای خرس‌های گرسنه مانند زنگ شام است.
  7. از مسیرهای حرکت خرس‌ها اجتناب کنید. با کمی دور شدن از مسیر حرکت خرس‌ها و یا محل تغذیه آنها، (مانند تمشک‌زارهای کوچک) احتمال برخورد شما با یک خرس بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
  8. شکارتان را در مقابل خرس محافظت کنید: شکارتان را در ظروف محفوظ از هوا نگه دارید و گوشت را از صخره‌ها و یا تنه درختان بزرگ آویزان نکنید «اکثر مردم نمی دانند که خرس‌ها صعود کننده‌های شگفت آوری هستند».