شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

تفاوت آذرخش با تندر

تفاوت آذرخش با تندر
 صاعقه زدگی؛
 
تفاوت آذرخش با تندر:
 
 آذرخش: به تخلیه الكتریسیته بین ابر و زمین می‌گویند که از آن تحت عنوان «صاعقه» یا «رعد و برق» نیز یاد می‌شود.
 
تندر: به تخلیه الكتریسیته «بین دو ابر» و یا در حالت خاص به تخلیه الكتریسیته «درون یک ابر بسیار بزرگ» می‌گویند.
 
اگر مابین دیدن و شنیدن رعد، یک ثانیه فاصله باشد، فاصله آن از شخص در حدود ۳۳۰ متر است (سرعت صوت). هر قدر فاصله میان ما با كانون آذرخش كمتر بوده و جهت حركت ابرهای خطرناک نیز به سمت ما باشد؛ باید بدانیم با شرایط دشوارتری مواجه خواهیم بود. شدت جریان الكتریكی در رعد و برق ممكن است بین ۱۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ آمپر باشد. تخلیه الكتریكی كه از یک ابر به ابر دیگر و یا به زمین بوجود می‌آید، می‌تواند قلب انسان را از كار بیاندازد؛ شش‌ها را پاره كند و سبب سوختگی جدی در بدن شود. هوایی كه نور برق از میان آن می‌گذرد به شدت گرم می‌شود. جریان الكتریكی شدید میزان حرارت هوا را در كانالی كه برق از آن عبور می‌كند برای مدت یک میلی‌ثانیه تا ۳۰۰۰۰ درجه سانتی‌گراد بالا می‌برد. هوایی كه بطور ناگهانی این میزان گرم می‌شود به سرعت منبسط شده و ضربه‌ای به هوای اطراف می‌زند و امواجی را با فشار بین 10 تا 30 اتمسفر به وجود می‌آورد. بر اثر برخورد ابرهای دارای بارهای غیر هم نام، واكنش‌های الكتریكی شدیدی به صورت نور و صدای شدید بنام صاعقه یا رعد و برق تولید می‌گردد كه با نور و صدای شدید همراه است.
 گردآوری: دکتر حمید مساعدیان
 موسسه علمی پزشکی کوهستان ایرانیان