شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

تکنیک‌های ذهنی کوهنوردی

تکنیک‌های ذهنی کوهنوردی
 
آمادگی ذهنی در کوهنوردی به همان اندازه آمادگی جسمی اهمیت دارد. موانع ذهنی، همانند موانع بیرونی و جسمی می‌توانند مانع صعود باشند. در اینجا برخی راهکارهای ذهنی که در شرایط دشوار کوهنوردی به کمک شما خواهند آمد معرفی می‌شوند.
 
 تقسیم  کردن  کل مسیر به مسیرهای کوتاه‌تر
به جای آنکه به راه به شکل یک مسیر کلی و سنگین که وظیفه طی کردن آن را دارید نگاه کنید، آنرا قطعه قطعه کرده و هر قطعه را هم در ذهن خود به قطعات کوچکتر تجزیه کنید. اگر رسیدن به قله چندین روز یا هفته طول بکشد در ابتدای مسیر روی آن تمرکز نکنید. مسیر را به مسیرهای کوچکتر تجزیه کنید به این ترتیب شما می‌توانید کل فرایند صعود را به قسمتهای آرشیو شده تقسیم کنید و در نتیجه با طی هرکدام از آنها قسمتی از مسیر به بایگانی ذهن سپرده می‌شود.
 
صعود زیبا و جذاب
هنگامی که صعود دشوار می‌شود و شما خود را در حال تقلا می‌یابید می‌توانید بر حرکات خاصی همچون حفظ تعادل در صعود، نحوه گام برداری، تکنیک‌های کرامپون و فاصله طناب تمرکز کنید. توجه شما به این امور کوچک و پیش پا افتاده باعث تمرکز ذهن خواهد شد.
 
توجه و تمرکز بر لحظه‌ای که در آن هستیم.
تمرکز و توجه خود را به راهی که مشغول طی کردن آن هستید قرار دهید و از عباراتی مانند چه می‌شود اگر، ممکن است، شاید و ... بر حذر باشید. با تمرکز بر مسیری که در آن قدم برمی‌دارید از مصرف انرژی ذهنی برای ناشناخته‌ها دوری می‌کنید در حالی که کماکان به ادامه مسیر مشغولید.
 
 شمردن گام ها
وقتی ادامه مسیر برای شما دشوار شد سعی کنید قدمهایتان را بشمارید. بسیاری از کوهنوردان در حالی که سر خود را پایین انداخته و در حال شمارش قدمها هستند صعود می‌کنند. البته این امر نباید مانع از این شود که تمرکز خود را روی فعالیت اصلی از دست داده یا رابطه شما با گروه قطع شود.
 
 منحرف کردن ذهن
در هر صعود لحظاتی وجود دارند که احتیاج به هیچگونه فعالیت تکنیکی و فنی ندارید و فقط باید به پیاده روی در مسیر بپردازید. اجازه بدهید در حالی که جسمتان در گیر فعالیت فیزیکی است ذهنتان به پرواز درآمده به هر کجا که می‌خواهد برود، می‌توانید به موضوع مورد علاقه خود فکر کنید، مثلا به فیلم مورد علاقه یا گل کاری باغچه خود. توجه به این نکته داشته باشید که هر کوهنوردی با توجه به وضعیت ذهنی خود می‌تواند یک یا چند نوع از این تکنیک ها را بکار برد.
 
ترجمه: پویا سلیمانی